Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymiKonferencja z cyklu
„Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

20-22 listopada 2018 r. Rytro k. Nowego Sącza

Konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi.

Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi).

ORGANIZATORZY:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Polityki Surowcowej
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk
PAN

PATRONAT HONOROWY:

Główny Geolog Kraju
Ministerstwo Środowiska

Minister Energii
Ministerstwo Energii

KONFERENCJA DOFINANSOWANA PRZEZ:

NFOŚiGW

PARTNER GŁÓWNY:

JSW

PATRONAT MEDIALNY:

KRUSZYWA

SUROWCE

WAŻNE DATY:

Do 31 lipca 2018 - termin dostarczenia tytułów referatów i posterów wraz z jednostronicowym streszczeniem, które będzie opublikowane w materiałach konferencyjnych

Do 21 września 2018 - termin dostarczenia pełnego tekstu artykułu do Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN

Do 19 października 2018 - zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji

Do 6 listopada 2018 - ostateczny termin rejestracji na Konferencję

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl, kongres.surowcowy@min-pan.krakow.pl

Strona internetowa została sfinansowana ze środków NFOŚiGW. Za jej treść odpowiada wyłącznie IGSMiE PAN. (530) 280-4472