Υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Ιατρική
913-646-1096
Νοσηλευτική
nurse
Διοικητική - Οικονομική
dioikhsh
Εξωτερικά Περιστατικά 2017
Επείγοντα Περιστατικά 2017
Χειρουργικές επεμβάσεις 2017

Οργανόγραμμα Διοικητικής Δομής

Επικαιροποιημένη Λίστα Χειρουργείων

Τελευταία Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα & Ανακοινώσεις