Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το νέο Επενδυτικό Νόμο 4146/2013.

Ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο νέο Επενδυτικό Νόμο. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α', 18-04-2013.

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος και είδος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε:

Τουριστικές επιχειρήσεις
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.α).
Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
Μονάδες Logistics.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων) - για τις επιχειρήσεις αυτές παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές).
Θερμοκήπια.

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προσφέρει δυνατότητα λήψης προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Δημοφιλή Θέματα

13.415 μικρομεσαίοι επιδοτούνται από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

     Οριστική έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ έλαβαν 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας για επενδύσεις συνολικού ύψους άνω του 1,74 δισ. ευρώ Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουνίου, αφορούν το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». Το υπουργείο Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι η εκταμίευση των επιδοτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει για τις επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει με την υλοποίηση των έργων.

     Κατά την πορεία αξιολόγησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ: Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν αρχικά 7.649 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 957 εκατ. ευρώ. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ένταξης επιπλέον και των έργων που κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τέθηκε όμως ως προϋπόθεση για την ένταξη των επιπλέον έργων η υποβολή έως την 31.03.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Με αυτή τη διαδικασία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα άλλες 4.910 προτάσεις, προϋπολογισμού επενδύσεων 670 εκατ. ευρώ. Επίσης, ολοκληρώθηκε η έκδοση αποφάσεων μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από υποψήφιους επενδυτές που ανήκαν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ακόμη 856 επενδύσεων προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ. Έτσι, στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ εντάσσονται 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 1.739.864.900 ευρώ. Από αυτά, τα 865 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων ή και τραπεζικό δανεισμό.

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβάλει υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.

Αναλυτικότερα:

-Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» εντάχθηκαν αρχικά 7.649 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 957 εκατ. ευρώ.

-Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ένταξης επιπλέον και των έργων που κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τέθηκε όμως ως προϋπόθεση για την ένταξη των επιπλέον έργων η υποβολή έως την 31.03.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Με αυτή τη διαδικασία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα άλλες 4.910 προτάσεις, προϋπολογισμού επενδύσεων 670 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η έκδοση Αποφάσεων μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από υποψήφιους επενδυτές που ανήκαν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ακόμη 856 επενδύσεων προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ.

'Ετσι, στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» εντάσσονται 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 1.739.864.900 ευρώ. Από αυτά, τα 865 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων ή και τραπεζικό δανεισμό.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η δράση διακρινεται σε δύο είδη δανείων (δύο υποπρογράμματα) και συγκεκριμένα:

Υποπρόγραμμα 1 - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004
που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και
δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ύψος δανείου: 10.000 - 800.000€
Διάρκεια Δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Υποπρόγραμμα 2 - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)
Ύψος δανείου: 10.000 – 300.000 € έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση.
Διάρκεια Δανείου: Έως 48μήνες

843-956-3877

Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες για φορείς

      Mέχρι τις 17 Ιουλίου 2014 θα υποβάλλονται αιτήσεις για η δράση Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες για την ενδυνάμωση του υπάρχοντος δικτύου ενδιάμεσων φορέων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ανταγωνιστικότητας COSME. Το πρόγραμμα COSME Το πρόγραμμα COSME στοχεύει στα εξής: Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές. Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Σκοπός της προκήρυξης Ο στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι να επεκταθεί και να ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεγούν ενδιάμεσοι οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών.

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν την 26/8/2013 τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας υποβλήθηκαν συνολικά 6.954 επενδυτικά σχέδια με αιτούμενο προϋπολογισμό 217.392.249,62€, εκ των οποίων εγκρίθηκαν μόλις τα 2.444 με αιτούμενο προϋπολογισμό 76.928.109,45€, ποσοστό που ανέρχεται σε 35,14%.

Η βάση για την έγκριση στο πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ανήλθε σε 81 βαθμούς.

Επισημαίνεται ότι για τα ενταχθέντα έργα τίθεται προθεσμία μέχρι τις 15/10/2013 για την υποβολή στον ΕΦΕΠΑΕ των απαραίτητων δικαιολογητικών οριστικοποίησης της ένταξής τους (έναρξη εργασιών, πρόσληψη κλπ).

Οι υπόλοιπες προτάσεις θα χαρακτηριστούν ως επιλαχούσες σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενταγμένες στο πρόγραμμα προτάσεις.

(703) 635-4273

Έναρξη προγράμματος Νέων Αγροτών

Ξεκινά από 18/3/2014 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για την Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, ύψους €140 εκατ.

Σκοπός του προγράμματος επιδότησης των νέων αγροτών είναι η ενίσχυση νέων αγροτών με επιδότηση 10.000€-20.000€, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση.

Παράταση προγράμματος "Εξωστρέφεια ΙΙ"

 

Ανακοινώθηκε την 10/10/2013 παράταση του προγράμματος "Εξωστρέφεια ΙΙ-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του ΕΣΠΑ 2007-2013''.

Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21/10/2013 και ώρα 14:00.

Αναμένεται ο Νέος Επενδυτικός Νόμος

Στην νέα του μορφή, ο Νέος Επενδυτικός Νόμος παρέχει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, με ποσοστά επιχορήγησης που φθάνουν έως και το 50% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

Αναμένεται Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", θα ενισχύσει 3.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν την δική τους αγροτική μονάδα.

Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Προκηρύχτηκε την 21/6/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων το νέο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων" με συνολικό προϋπολογισμό Δημοσίας Δαπάνης €29,4 εκατ.